Pavel Starkov, PhD (UCL), Principal Investigator

Pavel Starkov was born in Tallinn, Estonia. Pavel obtained his BSc cum laude in Natural Sciences from the University of Tartu, Estonia; an MRes in Biomolecular Science from Imperial College London – a research project with Prof Alan Armstrong and Dr David Mann – and a PhD in Chemistry in 2011 from University College London (UCL) under the guidance of Prof Tom Sheppard. Prior to completing his PhD, he joined Prof Ulrike Eggert in the USA at Dana-Farber Cancer Institute (Dept of Cancer Biology) and Harvard Medical School (Blavatnik Dept of Biol Chem and Molec Pharmacol) and later relocated to Israel for a research stay with Prof Rafal Klajn at the Weizmann Institute of Science and Prof Ilan Marek at Technion–Israel Institute of Technology. Pavel joined Tallinn University of Technology as Senior Research Scientist (independent PI) in 2016.

Pavel Starkov, molekulaartehnoloog, lõpetas Lasnamäe Gümnaasiumi (end. Tln 12. Kk) kuldmedaliga, Tartu Ülikooli cum laude, omandas magistrikraadi Imperial College’ist ja doktorikraadi keemias UCL’ist. Hiljem töötas ta teadurina Harvard’is ja Iisraelis. Pavel veab noort iseseisvat uurimisrühma Tallinna Tehnikaülikoolis. Ta arendab uusi materjale energia muundumiseks, silmas pidades vesinikumajanduse võimalusi, ning arendab uusi tehnoloogiaid keemilises bioloogias. Pavel seisab avatud ühiskonna poolt, mis väärtustab läbi mõeldud teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni poliitikat, mis toimib ühiskonna ja majanduse huvides.

Павел Старков, старший научный сотрудник по молекулярным технологиям, ведёт молодую, независимую исследовательскую группу в TalTech-e. Его группа разрабатывает новые материалы для преобразования энергии с учётом возможностей водородной экономики, а также новые технологии в химической биологии. Павел выступает за открытое общество, которое ценит продуманную политику в области исследований и инноваций, которая работает на благо общества и экономики.

Павел Старков закончил Ласнамяэскую гимназию (Тлн. 12 шк.) с золотой медалью и Тартуский университет с отличием, получил степени магистра в Imperial College и доктора химических наук в UCL, в двоих лидирующих учреждениях в Лондоне. Позже он работал исследователем в Гарварде и Израиле.